no cards

Contante betalingen


Om een goed voorbeeld te volgen hebben wij besloten om alleen met cash te handelen, geen pin of betaalverzoeken. Alternatieve betaalwijzen w.o. zilver, Florijn, Bartering of dienst-voor-dienst is wel mogelijk, stem dit even af met de marktkoopman of vrouw. Er is een geldmaat om de hoek bij de AH
en aan de Walstraat 3.

Zelf de controle in handen houden, zonder bemoeienis van derden, we willen o.a. op dit vlak bewustwording laten ontstaan.